top of page

Polityka prywatności

W jaki sposób administrujemy i przetwarzamy Twoje dane?

Zgłoszenie Kandydata do Jobroad w celu skorzystania z usług pośrednictwa pracy jest dobrowolne i następuje wraz z wyrażeniem przez Kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Jobroad, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Korzystanie z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez Jobroad jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych, których dotyczy w/w rozporządzenie, w tym informacji o jego stanie zdrowia i orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

 

Administratorem danych osobowych Kandydata są: 

Mateusz Kurkowski, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce pod adresem: ul. Chodkiewicza 19/3, 47-400 Racibórz, NIP: 6392019338, REGON: 385447889, figurującym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Mateusz Kurkowski, oraz Jan Maurer, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce pod adresem: ul. Odpoczynkowa 2/20, 47-400 Racibórz, NIP: 6392019344, REGON: 385447808, figurującym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako Jan Maurer, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (wyłącznie) pod nazwą: Jobroad Kurkowski-Maurer spółka cywilna, w skrócie: Jobroad s.c., NIP: 6392019568, REGON: 385532520, Adres: ul. Bosacka 52D, 47-400 Racibórz, 

 

Zbieranie danych osobowych Kandydata i ich przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji i skutecznego skierowania Kandydata do pracy. Dane Kandydata mogą być przekazywane partnerskim agencjom pracy, agencjom rekrutacyjnym lub pracodawcom. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia wniosku o ich usunięcie. 

bottom of page