• Jobroad

Prawo pracy w Holandii - chorobowe

Zaktualizowano: 3 lis 2021

Rzeczą naturalną jest, że człowiek może się rozchorować. Jednak jak kwestia chorobowego, tzw. zieka, rzeczywiście wygląda na rynku pracy tymczasowej w Holandii?

Przede wszystkim: choroby należy zgłaszać swojemu pracodawcy jak najszybciej, zwyczajowo najpóźniej do godziny 10 rano. Przy zgłaszaniu chorobowego trzeba podać adres pobytu i dane kontaktowe – należy pamiętać, że pracodawca może (a nawet musi) skontrolować danego pracownika i sprawdzić, czy rzeczywiście jest chory. Poza tym, jak zwykle, wiele zależy od fazy kontraktu…

Faza A z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia


W tej fazie kontraktu stosunek zatrudnienia może wygasnąć w momencie stwierdzenia u pracownika niezdolności do pracy z powodu choroby. Jeśli jednak pracodawca zdecyduje się nie zrywać umowy, to ma obowiązek wypłacać pracownikowi rekompensatę za dni choroby:

  • Pierwszy dzień choroby nie jest brany pod uwagę w wynagrodzeniu, traktuje się go jako dzień karencji

  • Kolejne dni podlegają rekompensacie, która jest dodawana jako dodatek do wypłaty z danego tygodnia. Wysokość dodatku wynosi 1,16% rzeczywistego wynagrodzenia

Agencja posiada te środki z cotygodniowego odliczania od pensji pracownika maksymalnie 1,33% wartości wynagrodzenia - co powinno być uwzględnione na salarisie!

Oprócz tego, nawet na fazie A wszyscy pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego, czyli tzw. ziektewet uitkering. Zasiłek ten zapewniany jest przez organizację UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Jeśli agencja nie zerwie umowy, dokonuje zgłoszenia do UWV i wypłaca pracownikowi należny zasiłek w wysokości min. 70% wynagrodzenia dziennego, chyba że inne postanowienia zawarte są w CAO.

Zdarza się jednak (dosyć często!), że umowy fazy A są z powodu choroby zrywane. Osoby, które chcą pobierać zasiłek chorobowy muszą same zgłosić się do UVW. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zasiłek organizacja ta przejmuje obowiązki pracodawcy. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie:

https://www.uwv.nl/particulieren/languages/polish/zasilek-chorobowy/detail/w-trakcie-pobierania-zasilku-chorobowego

Umowy bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia (czyli niektóre umowy na fazę A oraz wszystkie na umowy na fazę B i C)


Pracownik również ma prawo do zasiłku, który wypłacany jest przez pracodawcę na podstawie zgłoszenia do UWV już od drugiego dnia choroby. Zasiłek wynosi:

  • Przez pierwsze 52 tygodnie niezdolności do pracy – 90% wynagrodzenia ustanowionego zgodnie z przepracowanym okresem (co najmniej do obowiązującego w jego przypadku minimalnego wynagrodzenia ustawowego)

  • Od 53 do 104 tygodnia niezdolności do pracy – 80% wynagrodzenia ustanowionego zgodnie z przepracowanym okresem

Pod pojęciem wynagrodzenia ustanowionego zgodnie z przepracowanym okresem rozumie się rzeczywiste wynagrodzenie, które pracownik tymczasowy otrzymałby zgodnie z wynagrodzeniem CAO lub wynagrodzeniem równym wynagrodzeniu stałych pracowników pracodawcy-użytkownika.

Prawo do zasiłku z powyższymi ustaleniami obowiązuje po przepracowaniu umówionego w umowie wymiaru zatrudnienia w przeciągu 13 tygodni. Jeżeli wymiar godzin był nieokreślony lub nieregularny w przeciągu tego okresu, to wysokość zasiłku jest równa średniej przepracowanych godzin za które pracownik otrzymał wynagrodzenie. Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy zanim ten okres minie, to zasiłek jest równy odpowiednio szacowanemu wymiarowi pracy.

O powrocie do zdrowia pracownik musi zawiadomić:

  • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) – jeśli pobierał zasiłek

  • Pracodawcę oraz agencję pracy - jeżeli podczas choroby umowa o pracę nie wygasła


Opracowanie za: Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2019-2021, Artykuł 25: Wypłata wynagrodzenia w sytuacji niezdolności do pracy

399 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie