top of page
  • Zdjęcie autoraJobroad

Prawo pracy w Holandii - system fazowy

Zaktualizowano: 3 lis 2021

Każda agencja pracy w Holandii przynależy do organizacji ABU lub NBBU. Najistotniejsza różnica między nimi wynika z ustaleń dot. systemu fazowego. Z każdą kolejną fazą zatrudnienia pracownikowi przysługuje więcej przywilejów. Jednak system fazowy rządzi się swoimi prawami…


CAO ABU

Określa system fazowy w trzech następujących etapach: faza A, B i C.


Faza A


Czas trwania: 78 tygodni - niezależnie od przepracowanych godzin, a jedynie od tego okresu. W trakcie tej fazy pracownik może podpisać nieograniczoną liczbę umów z Pracodawcami (agencjami pracy).

Sytuacja prawna pracownika:

· pracodawca może zakończyć umowę z dnia na dzień,

· dni wolne nie muszą być wypłacane,

· choroba może po prostu zakończyć współpracę.

Brzmi kiepsko? Rzeczywiście, sytuacja prawna pracownika tymczasowego na fazie A kontraktu nie jest różowa… w teorii. Warto pamiętać, że sporo zależy od kultury organizacyjnej danej agencji oraz relacji, jakie pracownik ma ze swoimi agentami. Przywileje, które nie są gwarantowane prawnie, mogą być przestrzegane w praktyce.

Przejście faz: Pracownik przechodzi z fazy A do fazy B, jeśli przepracuje 78 tygodni dla danej agencji pracy oraz jeżeli przerwa w pracy po ukończeniu fazy A nie jest dłuższa niż 6 miesięcy.

UWAGA: Jeżeli między zakończeniem jednej umowy, a rozpoczęciem kolejnej minie 26 tygodni lub jeżeli pracownik zmieni agencję pracy, musi być świadomy tego, że system fazowy zacznie naliczać się od nowa!


Faza B


Czas trwania: maksymalnie 4 lata. Pracownik może wtedy podpisać 6 umów o pracę tymczasową bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia na czas określony.

Sytuacja prawna pracownika:

· prawo do płatnego urlopu oraz płatnego chorobowego

· w razie zwolnienia z pracy przysługuje okres wypowiedzenia

· w przypadku gdy umowa o pracę trwa nadal, jednak sama praca została wstrzymana, agencja jest zobowiązana do znalezienia pracownikowi oferty zastępczej oraz wypłacania części wynagrodzenia podczas przestoju. Nowe stanowisko zaproponowane przez agencję musi być ekwiwalentne: musi mieć odpowiadający tygodniowy wymiar godzinowy, nie może być dwa stanowiska niższe, niż stanowisko zajmowane przez pracownika wcześniej, a pracownik musi na nią przystać. W przeciwnym razie prawo do pracy i ciągłości wypłaty pracownika wygasa.

Przejście faz: aby ten etap został zaliczony, a pracownik nie powrócił do Fazy A, nie może mieć przerwy dłuższej niż 6 miesięcy między rozwiązaniem a zawarciem kolejnej umowy o pracę. Jeżeli przerwa trwa od 13 do 26 tygodni, to Faza B rozpoczyna się od nowa.

Faza C


Czas trwania: nieokreślony. Pracownik podpisuje umowę o pracę tymczasową na czas nieokreślony bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia.

Sytuacja prawna pracownika: takie same prawa jak w Fazie B oraz takie same ustalenia odnośnie przestoju pracy.

Przejście faz:

· pracownik może cofnąć się do Fazy B, jeśli po rozwiązaniu umowy w Fazie C w przeciągu 6-ciu miesięcy będzie chętny rozpocząć kolejną współpracę z Pracodawcą.

· Jeśli pracownik nie będzie pracował dla danej agencji 26 tygodni lub więcej, powraca do Fazy A.

Jeżeli agencja pracy będzie chciała zakończyć współpracę obowiązuje okres wypowiedzenia minimalnie jednego miesiąca (max 6) lub okresu ustalonego w umowie. Wcześniej jednak jest zobowiązana do otrzymania zgody od Pracodawcy lub musi wystąpić do Sądu Okręgowego o rozwiązanie.


CAO NBBU

System fazowy organizacji NBBU rozkłada się w następujący sposób:

Faza 1-2:

Trwa 78 tygodni (26+52) i jest analogiczna do fazy A.

Faza 3:

Trwa maksymalnie 4 lata lub uwzględnia 6 umów o pracę na czas określony, tak jak w fazie B.

Faza 4:

Obowiązuje na czas nieokreślony. Przysługują w niej pracownikowi takie same prawa, jak w fazie C.

W kolejnym artykule omówimy szerzej niuanse prawne związane z urlopami oraz zwolnieniami chorobowymi w odniesieniu do poszczególnych faz.

2165 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page