• Jobroad

Nowe stawki minimalne w Holandii (od 1 lipca 2022)

Wynagrodzenie to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze kryterium przy wyborze oferty pracy. Minimalne stawki brutto w Holandii są aktualizowane dwa razy w roku, 1 stycznia i 1 lipca. Rząd Królestwa Niderlandów dostosowuje wysokość płacy minimalnej zgodnie ze zmianami w średnich płacach zbiorowych.

Wzrost stawek podstawowych jest uzgadniany w ramach zbiorowych układów pracy CAO. Co ważne, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest istotna nie tylko dla podstawowych stanowisk pracy, ale stanowi też wyznacznik przy ustalaniu płac na wyższych poziomach zatrudnienia (według klasyfikacji CAO).


Wynagrodzenie minimalne - o czym warto pamiętać?

Płaca minimalna w Holandii jest wyrażana w ujęciu miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym, w oparciu o pełny tydzień pracy, który wynosi zazwyczaj 36, 38 lub 40 godzin w tygodniu. Minimalna stawka godzinowa jest więc zależna od wymiaru etatu pracy.


Warto pamiętać też, że pracowników poniżej 21. roku życia obowiązują w Holandii stawki wiekowe. Jest to częste zjawisko, choć coraz więcej pracodawców decyduje się na odchodzenie od tzw. wiekówek.

Brutto a netto

Obowiązkiem pracodawcy jest potrącanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne z wynagrodzenia brutto. Otrzymana kwota netto jest zależna od tego, jaka kwota zostanie potrącona. Wysokość potrąceń jest zależna od wielu kryteriów, dlatego prawo nie określa wysokości minimalnego wynagrodzenia netto.


Wysokość stawek minimalnych od 01.07.2022

Najnowsza aktualizacja płacy minimalnej stanowi wzrost o 1,8% względem dotychczasowych kwot. Aktualne wartości przedstawiamy w tabeli poniżej:
478 wyświetleń0 komentarzy